Flera företag bär förnamnet Uminova. Inget av dem heter bara Uminova. Uminova Innovation jobbar med affärsutveckling och Uminova Invest tillhandahåller riskkapital. Uminova Science Park är företagsparken, där företag från akademin växer.

Gemensamt för alla företagen är att vi vill bidra till ett starkare, mer nytänkande, öppet Umeå.
Ett Umeå med hög tillväxt och blomstrande företagande.

Uminova Innovation medverkar till kommersialisering av affärsidéer. Vi erbjuder en strukturerad process samt personlig support, nätverk och en kreativ miljö. Fokus ligger på affärsidéer från forskare, anställda och studenter vid universitet och sjukhus i Umeå samt på innovativa idéer från företag i regionen.
www.uminovainnovation.se

 

 

Uminova Science Park - en helhetslösning för konferens- och hyresgäster. I hjärtat av Umeås kunskapsvärld ligger Uminova Science Park, granne med Umeå universitet, SLU och Norrlands universitetssjukhus. Vi erbjuder helhetsservice för företag, både när det gäller konferensarrangemang och hyreskontrakt.
www.uminova.se/sciencepark

 

 

Uminova Invest engagerar sig i blivande tillväxtföretag och i personer med goda idéer och entreprenörsanda - just i det stadium när tillskott av kapital och kompetens är nödvändigt för att få företaget att växa. Företagets idé, produkt eller tjänst ska vara unik med hög marknadspotential, och måste ha anknytning till Umeå universitet eller andra utbildnings- och forskningsverksamheter i Västerbottens län. 
 
www.uminovainvest.se